Scoor je rijbewijs bij FOKKE

boek nu je gratis proeflesRijschool FOKKE en COVID19

Waar het kan, buiten de auto, moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Een mondkapje is niet verplicht, tenzij leerling en instructeur besluiten om een eenvoudig mondkapje te dragen en handschoenen. Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling een tweetal vragen te worden gesteld, dit als gezondheidscheck. Vanuit de brancheverenigingen ligt er een veiligheidsprotocol klaar voor de herstart op 11 mei.

Premier Mark Rutte maakte de herstart van onder andere de rijscholen bekend op de persconferentie van 6 mei in het voorjaar van 2020. Mensen met een contactberoep kunnen weer aan het werk.

Voorwaarden van de herstart

Herstart van de werkzaamheden van de rijschoolhouders zijn aan strikte voorwaarden verbonden. In eerste instantie is het bewaren van anderhalve meter afstand belangrijk. Daarnaast met er gewerkt worden op afspraak, dit was altijd al het geval bij de rijscholen. Bij het maken van de afspraak moet de instructeur samen met de klant bespreken of de les een risico oplevert. Vanwege deze zogenaamde triage vooraf, waarbij gecheckt wordt of er gezondheidsklachten zijn, wordt het dragen van een mondmasker niet verplicht gesteld. Wel staat het iedereen vrij gebruik te maken van ( niet medische ) mondkapjes.

Test bij gezondheidsklachten

Bij de herstart van rijscholen (en andere contactberoepen) hoort ook een uitbreiding van de testcapaciteit. Instructeurs met gezondheidsklachten kunnen zich laten testen.

Protocol

De brancheorganisaties in de rijschoolbranche (Bovag, FAM, LBKR en VRB) zijn blij met het opheffen van het verbod op rijles. De vier partijen hebben gezamenlijk een veiligheidsprotocol opgesteld wat voor de herstart kan worden ingezet. In dat protocol staan de volgende punten:

  • Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld: (1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? (2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
    verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
  • Tijdens de les de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt een checklist, afgeleid van het protocol).
  • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

E-mailen
Bellen
Map
Info