Scoor je rijbewijs bij FOKKE

boek nu je gratis proeflesEen goede rijinstructeur. Wat is dat eigenlijk?

Rijschool FOKKE Sneek


Terwijl de opleiding tot WRM ( Wet Rijonderricht Motorvoertuigen ) rijinstructeur er gedegen uitziet, lijkt het net of het vak rijinstructeur niet verder evolueert en stil blijft staan. Ondanks de verplichte bijscholing cursussen, zien we dat het eindresultaat niet voor iedereen gelijk is.

Wat maakt de rijinstructeur professioneel? Een rijinstructeur zal ook een leven lang moeten leren. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om een OGS+ bevoegdheid ( bevoegdheid om les te geven aan chauffeurs die gebruik maken van Optische en Geluids Signalen ) te gaan halen, zul je dus een aantal vaardigheden erbij krijgen. Wat is een OGS+ bevoegdheidspas? 
Een OGS+ rijinstructeur wordt opgeleid naar een verhoogde rijvaardigheid. Deze niveau's zullen een gemiddelde B-rijinstructeur veel extra vaardigheden en competenties brengen.

De leercurve van de leerling dient centraal te staan. Uitganspunt is de leerling. Die geeft bij een goede analyse duidelijk aan waar zijn of haar vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Dit vraagt om het lezen van de leerlingen in mentale zin en op het vlak van vaardigheden.

De rijinstructeur dient zijn eigen (voor)oordelen los te laten en objectief naar een leerling te kijken. Vervolgens kan de rijinstructeur door bepaalde vraagtechnieken en door bepaalde oefeningen een 0-meting opstellen. Deze blanco beoordeling op basis van objectieve informatie is al een hele opgave, zo blijkt in de praktijk.
Het gevaar ontstaat dat ervaren rijinstructeur beelden zelf gaat inkleuren, wat vervolgens kan inslijten en verworden tot een eenrichtingsweg.En dan gaat het vervolgens mis in de aansluiting met de leerling. 

Zelfbeeld rijinstructeurs is vaak te positief.

De rijinstructeur worstelt juist vaak met de goede vraagtechniek. Ook worden zaken vooraf ingekleurd/aangenomen, terwijl de leerling misschien iets heel anders ervaart of bedoeld. De instructeur is vaak geneigd zijn eigen rol en taak centraal te stellen. Terwijl dat juist de leerling dient te zijn. De rijinstructeur overschat zijn of haar competenties vaker wel dan niet. En dat zelfbeeld is dus vaak te positief.
Het is hierbij van belang dat de leerling ook "succesjes" behaalt en zich voelt groeien in de leercurve. Beloon de leerling vaker dan hem of haar streng toe te spreken of keihard op de rem te trappen midden op een kruispunt, zodat de leerling door een gevoel van schaamte wordt overvallen. Zo zien we het te vaak. We zien dat een leerling wordt gestraft of streng wordt toegesproken. En het ergste is dan nog dat de rijinstructeur er het volle geloof in heeft dat dit de enige aanpak is die werkt. Alsof de rijinstructeur als een strenge vader moet optreden. De gevolgen zijn groter dan gedacht. De leerling wordt eerder onzeker gemaakt en met een beetje faalangst gaat dit lang doorwerken in de concentratie. Daardoor gaat de leerling mogelijk nog meer fouten maken. Daarbij komt ook dat hij of zij medeweggebruikers eerder gaat veroordelen. Zo is het immers aangeleerd. Terwijl het positief belonen van een leerling het omgekeerde resultaat oplevert. Samen lachen op dat kruispunt relativeert de stress bij de leerling direct. Zo gaat de mind open. Het leren wordt weer leuk en daardoor leert de leerling ook effectiever, en dus sneller en houdt er plezier in om te leren. Hierdoor gaat de leerling ook anders om met medeweggebruikers die een foutje maken.

Het belang van professionele rijinstructeurs is duidelijk: hoe beter de rijbewijsleerling wordt opgeleid, hoe veiliger het wordt op de Nederlandse wegen. Als we allemaal lachende bestuurders om ons heen zien, die een foutje van elkaar kunnen accepteren, dan zal er veel minder agressie ontstaan. We dragen bij aan een hoffelijke en openhartige cultuur. Waarbij de leerling zich plezierig voelt, ook al gaat er wel eens iets fout. We vinden autorijden leuk en het biedt ons vrijheid. Jong geleerd is oud gedaan.

Wil jij ook een leuke rijopleiding gaan volgen en met veel plezier, meld je aan voor een proefles bij Rijschool FOKKE in Sneek.E-mailen
Bellen
Map
Info